W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

źródło fosforu

24.08.15

źródło fosforu

Źródłem fosforu glebowego są różne związki mineralne, np. wspomniany wiwianit, a także fosfor znajdujący się w substancji organicznej. Przyswajalność fosforu przez rośliny zależy od formy, w jakiej fosfor występuje. Jak wiadomo, najsłabiej wiążą fosfor jony wodoru, w większym stopniu jony wapnia i żelaza, a w najwyższym jony glinu. W glebach występują często nierozpuszczalne związki fosforu, jak trójzasadowy fosforan wapniowy, fosforany żelazowy oraz glinowy i magnezowy. Wiązanie fosforanów w glebie znacznie maleje przy jej wyższej kwasowości. Interesujący może być fakt zróżnicowanego pobierania niektórych frakcji fosforu nieorganicznego z gleby przez gatunki roślin. Na przykładzie koniczyny wykazano, że ma ona zdolność pobierania większej ilości fosforu z frakcji rozpuszczalnej w kwasie siarkowym przy nawożeniu tomasyną, natomiast przy nawożeniu jednowapniowym fosforanem pobiera frakcje rozpuszczalne w chlorku i fluorku amonowym, a przy nawożeniu fosforytem głównie frakcje rozpuszczalne w fluorku amonowym i kwasie siarkowym. W świetle wieloletnich doświadczeń, wykonanych w latach 1956—1970 wykazano, że koncentracja fosforu w glebie ograniczona jest do poziomu najwyższego w profilu, tzn. 0—8 cm, w głębszych warstwach zasoby fosforu są niewielkie.