W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

znajomość grup krwi

24.08.15

znajomość grup krwi

Grupa krwi u koni ma duże znaczenie praktyczne. Może być wykorzystywana do rozstrzygania w spornych przypadkach ojcostwa czy macierzyństwa. Identyfikowania poszczególnych osobników, rozpoznawania bliźniąt jednojajowych, zapobiegania ewentualnym konfliktom serologicznym między matką a płodems przetaczania krwi w celach leczniczych, badań nad pochodzeniem koni, Podliachouk i wsp. analizując rodziny koni w woj. olsztyńskim, u 6 badanych źrebiąt znaleźli antygen nieobecny u obojga rodziców. Tak wysoki procent niezgodności po-twierdza konieczność uzupełniania rodowodów koni przez oznaczenie antygenów krwinkowych, jak to jest stosowane w hodowli bydła. Uniknie się dzięki temu wiem pomyłek o dużym znaczeniu hodowlanym. Białka surowicy krwi. Oprócz badań grup krwi, immunogenetyka zajmuje się coraz częściej badaniem polimorfizmu białek surowicy krwi, a nawet enzymami po to, by lepiej poznać genetyczne podobieństwa czy różnice, W odniesieniu do koni badanie takie zapoczątkował Ashton w 1957 r. Dotychczas wyodrębniono 3 rodzaje białek wyraźnie różniących się szybkością migracji: transferyny, albuminy oraz prealbuminy. Transferyny mają 6 alleli współdominujących, które mogą spowodować wystąpienie 21 typów transferyn. Natomiast albuminy, zbadane u koni po raz pierwszy przez Stormonta i Suzuki w 1963 r., posiadają 2 allele dające 3 fenotypy w tym 2 homozygotyczne i 1 hetorozygotyczny.