W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

zmiany krzywicze

24.08.15

zmiany krzywicze

Najczęściej zmiany krzywiczne zdarzają się u ogierów szczególnie intensywnie żywionych, wcześnie dojrzewających. Uzewnętrzniają się one w postaci przewlekłego zapalenia kości koronowej, włogacizny, skostnienia chrząstek kopytowych. Te schorzenia także mają podłoże dziedziczne. I tak przewlekłe zapalenie kości koronowej występuje prawie wyłącznie u koni półkrwi angielskiej, a skostnienie chrząstek kopytowych rozpowszechnione jest u reńskich koni zimnokrwistych. W określonych populacjach koni spotyka się osobniki szczególnie podatne, jak i szczególnie odporne na schorzenia. Hutt np, podaje, że konie w jednej ze stacji doświadczalnych w USA nawiedziła epidemia zapalenia mózgu i rdzenia (Encephalomyelitis Chorobą tą zostało dotkniętych 58,1% noniusów i ich pochodnych, a tylko 6,3% koni belgijskich i koni pełnej krwi. Należy zatem w hodowli, zwłaszcza zarodowej, wykorzystując genetyczną zmienność, używać do rozpłodu tylko te osobniki, które są najodporniejsze na choroby. Na podstawie własnych obserwacji Hollander stwierdza, iż dziedzicznie uwarunkowana jest skłonność do przepuklin oraz łykawości. Uważa on, podobnie jak wielu innych hodowców, że istnieje predyspozycja do przekazywania wad w rozwoju kości kończyn, jak martwiaki, włogacizna zajęczak oraz obrączki kostne. Wyzwalają je takie czynniki sprzyjające. jak przedwczesne używanie młodego konia do pracy, nadmierne wysiłki dtp., ale w pewnych rasach lub liniach wady te szczególnie łatwo się ujawniają.