W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

zdolności wyścigowe

24.08.15

zdolności wyścigowe

Odziedziczalność zdolności wyścigowej wynosi 60%, jest więc cechą wysoce odziedziczalną, uwarunkowaną jednak przez wiele genów addytywnych. Zdolność do kłusa lub inochodu zależy zdecydowanie od genotypu zwierzęcia. Kłusaki dziedziczą tę szczególną cechę na skutek dominacji, natomiast inochód jest uwarunkowany przez gen recesywny. Przy tym sposobie dziedziczenia urodzone inochody muszą być homozygotyczne pod względem tego recesywnego genu. Schwark i Neisser podają dla hodowanych w NRD koni pełnej krwi angielskiej wysokie wskaźniki odziedziczalności zdolności wyścigowych, które dla koni dwuletnich wynoszą 0.606 i dla koni trzyletnich 0,602. Trzeba pamiętać, że wszelkie wskaźniki odziedziczalności są miarodajne tylko dla tej populacji, dla której były obliczane. Wpływ wieku rodziców na wartość potomstwa. Kwestia ta budziła zainteresowanie badaczy od najdawniejszych czasów. Wysuwano na ten temat wiele różnorodnych hipotez, z którymi w formie mniej lub więcej zmienionej można jeszcze i obecnie spotkać się w praktyce hodowlanej. Współcześnie ukazują się również publikacje poruszające to zagadnienie, przy czym nadal brak pewnych i jednoznacznych wniosków. Jedni twierdzą, że najlepsze potomstwo uzyskuje się po rodzicach będących w pełni rozkwitu sił fizjologicznych.