W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

zawartość wody

24.08.15

zawartość wody

skutek różnej zawartości wody w świeżych roślinach, zależnie od gatunku i fazy rozwojowej, proporcje wagowe między komponentami próbek w zielonej masie układają się inaczej niż w powietrznie suchej masie. W badaniach Filipka wysuszenie runi pastwiskowej powodowało wzrost udziału wagowego traw o 7% oraz spadek udziału motylkowatych o 10% i innych dwuliściennych prawie o 30%. Natomiast w runi łąkowej zwiększał się po wysuszeniu udział traw o 20%, a udział turzycowatych i sitowatych aż prawie o 30%. Udział roślin motylkowatych zmniejszał się tylko o niecałe 5%, zaś spadek udziału pozostałych dwuliściennych przekraczał 25%. Dla porównywalności wyników autor proponuje zastosowanie odpowiednich współczynników do przeliczenia danych liczbowych dotyczących zielonej masy na powietrznie suchą masę. Znaczenie analizy botaniczno-wagowej polega na tym, że pozwala ona przedstawić w sposób obiektywny udział gatunków w zbiorowisku łąkowym w stopniu proporcjonalnym do produkowanej przez nie masy roślinnej zbieranej na paszę (Krall 1971). Jako najpewniejsza ze wszystkich znanych metod jest niezastąpiona w badaniach ścisłych, mających na celu ustalenie wpływu nawożenia czy użytkowania na zachowanie się gatunków i odmian wchodzących w skład mieszanek lub runi naturalnej. Szczególne usługi oddaje wówczas, gdy chodzi o uchwycenie małych różnic między badanymi obiektami.