W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

zapotrzebowanie na azot

24.08.15

zapotrzebowanie na azot

Łąki, a zwłaszcza pastwiska, dając możliwość wielokrotnego zbioru zielonek w ciągu okresu wegetacji, wykazują duże zapotrzebowanie na azot. Istnieje więc konieczność wielokrotnego stosowania nawozów, co jest oczywiście pracochłonne i wymaga dodatkowych nakładów na robociznę. Jednorazowe nawożenie na wiosnę, zwłaszcza przy użyciu form wolno działających, nie daje niestety gwarancji zapewnienia roślinom dostatecznych zasobów azotu w okresie wegetacji. Przy stosowaniu bardzo wysokich dawek istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia runi i darni, a więc spadku plonów. Dlatego od dłuższego czasu trwają poszukiwania form nawozów azotowych bardzo powoli rozkładających się w glebie lub wprowadzenia do nawozów preparatów hamujących szybkość procesu nitryfikacji w glebie. W intensywnej gospodarce pastwiskowej coraz bardziej zyskują na znaczeniu nawozy wolno działające, powoli przyswajane przez rośliny. W ostatnim trzydziestoleciu rozwinęły się prace badawcze np. nad ureaformem, otrzymywanym na drodze kondensacji formaldehydu i mocznika, w obecności kwasowego katalizatora. Zawiera on 38% azotu w formie nierozpuszczalnej w wodzie, rozkłada się wolno i nie ulega wypłukiwaniu, można go więc stosować w bardzo dużych dawkach. Wykazano jednak słabsze jego działanie w porównaniu z formami nawozów saletrzano-amonowymi i mocznikiem, gdyż prawdopodobnie część azotu pozostała w glebie w postaci niedostępnej dla roślin.