W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

Zabiegi pielęgnacyjne po podsiewie

24.08.15

Zabiegi pielęgnacyjne po podsiewie

Zabiegi pielęgnacyjne po podsiewie polegają na wykaszaniu chwastów szybko rozwijających się z nasion wskutek spulchnienia gleby. Dopiero po usunięciu ściętych chwastów i odsłonięciu młodych siewek traw i koniczyn stosuje się — dla ich wzmocnienia.— dokarmianie azotem. Aby osłabić konkurencyjność starej darni, poza intensywnymi zabiegami mechanicznymi, można dodatkowo zastosować herbicydy w okresie wiosennym, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. Wówczas podsiew wypadnie z konieczności po pierwszym pokosie. W tym przypadku nieodzowne jest zastosowanie, wraz z podsiewem lub jednocześnie z preparatami chwastobójczymi, nawożenia azotem, w celu pobudzenia wartościowych traw do intensywnego krzewienia i zajęcia miejsca po zlikwidowanych chwastach dwuliściennych. Zastosowanie nowoczesnych, szybko rozkładających się herbicydów o działaniu totalnym umożliwia wprowadzenie wartościowych roślin pastewnych nawet do darni o bardzo dużej zwartości. W doświadczeniach Cullena parakwat działał korzystnie na kiełkowanie nasion i rozwój siewek traw, zwłaszcza w przypadku gęstej darni z przewagą takich traw, jak mietlica pospolita.