W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

rośliny motylkowe

24.08.15

rośliny motylkowe

Rośliny motylkowate wysiewane w mieszankach w Polsce są bezalkaloidowe. Znaczne ilości alkaloidów gromadzą natomiast liczne w uprawach gatunki chwastów z rodziny Ranunculaceae, Caryophyllaceae i Umbellijerae, toteż należy je niszczyć, aby nie zatruwały paszy. Większość krajowych odmian traw i motylkowatych drobnonasiennych, z wyjątkiem komonicy, jest pozbawiona osobników zawierających glukozydy cyjanogenne. W tych samych gatunkach jednak, w innych częściach świata, osobniki takie stanowią duży udział w naturalnych populacjach, a co za tym idzie, w odmianach, które z takich populacji powstały bez selekcji biochemicznej. Zachodnioeuropejskie odmiany dają wyższe plony niż krajowe, toteż wielu hodowców wykorzystuje te formy w swoich pracach, wskutek czego zwiększa się możliwość występowania form zawierających glukozydy cyjanogenne. Ponieważ jednak zdolność do akumulacji substancji cyjanogennych jest sprzężona z niską wytrzymałością na warunki klimatyczne Polski, udział takich roślin zmniejsza się z roku na rok. Jedynym gatunkiem, w którym występowanie glukozydów cyjanogennych może stanowić problem, jest komonica. Krajowe odmiany prawie wszystkie zawierają te glukozydy, podobnie jest z odmianami importowanymi, z tym, że niektóre zagraniczne odmiany wykazują wielokrotnie wyższy poziom gromadzenia glukozydów cyjanogennych, np. odmiana Empire. W dziko rosnących populacjach komonicy dość pospolite są osobniki bez glukozydów cyjanogennych, dają one jednak niski plon zielonej masy.