W jakich czasach żyjemy?

problemy cywilizacyjne z jakimi spotkamy się na codzień

24 sie

ocena potomstwa

24.08.15

ocena potomstwa

Coraz bardziej ugruntowuje się pogląd, że przy ustalaniu założeń dziedzicznych ocena na podstawie wartości potomstwa ma większe znaczenie niż na podstawie wartości przodków. Niestety w hodowli koni, które w stosunku do innych gatunków zwierząt gospodarskich późno dojrzewają, są rnało plenne i stosunkowo krótko używane rozpłodowe, ocena sztuk zarodowych na podstawie wartości ich przychówka natrafia nieraz na duże trudności. Dodatkową zaś przeszkodę stanowi trudność obiektywnej oceny wartości użytkowej potomstwa. Do chwili, w której można trafnie wycenić wartość potomstwa, oceniana para rodzicielska wypada już przeważnie z hodowli albo staje się mało przydatna do reprodukcji. Trzeba bowiem dysponować większą liczbą potomstwa, jeśli wycena ma przynieść rzeczywistą korzyść. Dlatego łatwiej stosować tę metodę wyceny w odniesieniu do ogierów, które mają znacznie więcej potomstwa niż klacze. Ponieważ właściwa ocena reproduktora może być dokonana dopiero wtedy, gdy ma on większą liczbę potomstwa, w hodowli elitarnej nie wolno używać do rozpłodu młodych osobników. Młody ogier powinien być najpierw przez 2—3 lata wypróbowany w terenie na stacji kopulacyjnej, a dopiero gdy stwierdzi się, że daje on wartościowe potomstwo, można go wprowadzić do stadniny. Niestety zdarzają się odstępstwa od tej zasady.